I slutet av varje termin hålls ett graderingstillfälle. Du har då chansen att göra ett prov för att ta ett nytt bälte.

Syftet med provet är att visa att du behärskar det som behövs för den nya graden, både praktiskt och teoretiskt. Graderingskraven hittar du här: Graderingskrav. Förutom att ha bra koll på de olika momenten bör du även ha varit med på minst 40 träningar sedan din förra gradering. Förutsättningarna är dock väldigt olika för olika elever – somliga kanske behöver mer än en termin för att uppfylla kraven.

Hur går graderingen till?
Inför graderingen anmäler du ditt intresse till en instruktör, för godkännande. Om din ansökan blir godkänd betalar du in 150:- på PG391977-6, innan själva graderingen. Skriv ”(Namn), gradering” som meddelande. Avgiften är till för att täcka inköp av bälte, certifikat och eventuella plankor som ska krossas.

På graderingsdagen kommer du till lokalen lite tidigare, för att värma upp på egen hand. När graderingen börjar ställer vi upp ungefär som vanligt och utför sedan momenten i graderingskraven, för respektive grad. Instruktörerna visar momentet först, så att du tydligt vet vad det handlar om. Men till skillnad från vanliga träningar hjälper instruktörerna inte till under själva genomförandet – poängen är att visa att du kan sakerna.

Visar du att du behärskar det som ingår i kraven för din nya grad är graderingen godkänd. Du får då ett nytt bälte, samt ett certifikat som intygar att du har gjort sig förtjänt av graden.

Skulle det vara så att du missar enstaka moment har du en chans att restgradera enbart de delarna vid ett senare tillfälle, någon vecka efter graderingen.