Innan du går med i klubben kan du provträna 3 gånger gratis. Därefter går du med genom att betala en avgift för den aktuella terminen.

Vårterminen sträcker sig från januari till början av juni. Höstterminen börjar i augusti och slutar strax innan jul.

Terminsavgift
500 kr/termin för nybörjare.
600 kr/termin för gult bälte och uppåt.

Betalning
Terminsavgiften sätts in på PG391977-6. Skriv namn, efternamn, personnummer, telefonummer och e-post som meddelande.

Ladda hem/skriv ut: Betalningsinfo Nybörjare
Ladda hem/skriv ut: Betalningsinfo Fortsättning

Övriga kostnader

Det som ingår i medlemskapet är tillgång till själva träningen, normalt minst tre pass i veckan, samt försäkring och viss träningsutrustning som krävs för själva grundträningen.

Personlig utrustning står du för själv. Till att börja med behöver du skaffa sig en dräkt. Med tiden bör du även utrusta sig med diverse skydd. Läs mer här.

Andra kostnader kan tillkomma beroende på vilka mål man har med träningen. Vill du gradera betalar du en graderingsavgift, för att täcka material som krossplankor och certifikat. Efter graderingen får du även skaffa dig det nya bältet.

Vill du tävla behöver man ett taekwondopass, samt att det tillkommer startavgifter och resekostnader. Ibland anordnar klubben läger, eller åker iväg till andra klubbar, vilket också kan innebära frivilliga avgifter.

Facebookgrupp

När du väl har börjat träna är det en god idé att gå med i klubbens Facebookgrupp för medlemmar.

Där får du intern information om vad som händer, vilket temapass det är på lördagar och liknande. Du kan även ställa frågor till instruktörer och övriga medlemmar.