Taekwondo – Foten och handens väg

Dan – Instruktörsgrad (1-9)
Gup – Elevgrad (10-1)
Poom – Barnsvartbältesgrad

Gihap – Skrik
Dobok – Taekwondo-dräkt
Dojang – Träningslokal
Hogu – Kampväst

Kwan-jang-nim – Huvudinstruktör
Kya-sa-nim – Assistensinstruktör
Sabom-nim – Instruktör

Poomsae – Mönster
Gyarogi – Kamp, sparring

Hana – 1
Dul – 2
Set – 3
Net – 4
Dasot – 5
Yeosot – 6
Ilgup – 7
Yeodol – 8
Ahop – 9
Yeol – 10
Charyot – Givakt
Kyongne – Buga
Junbi – Färdig
Shijak – Börja
Guman – Sluta
Guk-gi-kae – Mot flaggorna
Syy-a – Lediga
Kallyo – Avbryt

Chagi – Spark

Ap-chagi – Framspark
Dollyeo-chagi – Rundspark
Yeop-chagi – Sidspark
Pit-chagi – Snedspark

Kolchyo-chagi – Halvmånespark
Huryeo-chagi – Krokspark
Chico-chagi – Piskspark
Naeryo-chagi – Yxspark

Dwi-chagi – Bakspark
Dora-yeop-chagi – Baksidspark
Bandae-dollyeo-chagi – Motsatsrundspark

Mureup-ao-chigi – Framåtknä
Mureup-chi-chigi – Uppåtknä
Mureup-dollyeo-chigi – Rundknä

Jierugi – Slag
Chigi – Stöt

Momtong-jierugi – Mittenslag
Eolgul-jierugi – Högt slag
Dollyeo-jierugi – Krokslag
Chi-jierugi – Uppercutslag
Pandal-jierugi – Svingslag
Jeocheo-jierugi – Grävslag

Sonnal-mok-chigi – Knivhandsslag
Pyon-sonkut-chirugi – Fingertoppsstöt
Dung-jumeok-ap-chigi – Bakhandsframslag
Me-jumeok-chigi – Hammarslag

Dollyeo-chigi – Armbågskrok
Chi-chigi – Armbågsuppercut

Makgi – Blockering

Arae-makgi – Låg blockering
Momtong-an-makgi – Mittenblockering inåt
Momtong-bakkat-makki – Mittenblockering utåt
Eolgul-makgi – Hög blockering
Eolgul-bakkat-makki – Hög blockering utåt
Sonnal-bakkat-makki – Knivhandsblockering utåt

Goduro-makki – Stödblockering
Sonbadak-an-makki – Handflateblockering inåt
Kawi-makki – Saxblockering
Hecho-makki – Kilblockering
Wesantul-makki – Enkel bergsblockering

Seogi – Ställning

Ap-seogi – Framställning
Ap-kubi-seogi – Lång framställning
Dwi-kubi-seogi – Bakställning

Juchum-seogi – Sitt-/ryttarställning
Beom-seogi – Tigerställning

Moa-seogi – Stängd ställning (givakt)
Oreun-seogi – Sidställning, höger
Wen-seogi – Sidställning, vänster
Dwi-kkoa-seogi – Bakre korsställning

Ditgi – Steg

An – Utifrån och inåt
Bakkat – Inifrån och utåt

Arae – Underdel, underliv
Eolgul – Överdel, ansikte + hals
Momtong – Mittdel, torso

Sonnal – Knivhand
Sonbadak – Handflata

Teureo-ppaegi – Handledsfrigörning, drag
Nulleo-ppaegi – Handledsfrigörning, tryck
Biteureo-kkeokgi – Handledslås, vrid
Nulleo-kkeokgi – Handledslås, tryck