Bältesgrader är först och främst ett verktyg som hjälper instruktörerna inom den egna klubben att veta vilka förväntningar hen kan ha på utövaren – hur avancerade tekniker utövaren behärskar, vilken fysisk nivå utövaren eleven bör hålla, vad utövaren kan hjälpa till att lära ut åt andra, med mera.

För att gradera till ett nytt bälte måste utövaren uppfylla följande krav:

  • Kunna utföra teknikerna och övningarna som ingår i provet för den nya graden.
  • Ha förbättrat sitt utförande av teknikerna och övningarna som ingår i de tidigare graderna.
  • Kunnahjälpaandramedteknikernaoch övningarna som ingår i de tidigare graderna.
  • Ha uppnått en lämplig nivå av samtliga förmågor, för den nya graden.
  • Ha tränat minst 40 pass sedan senaste graderingen.
  • Ha tillgång till lämplig utrustning för den nya graden.

 

Fullständigt graderingskompendium
Ladda hem/skriv ut: Graderingskrav 9 gup - 1 dan
9gup

STEG
Sidbyte
Omvänt sidbyte
Skip
Steg fram/bak
Omvänt steg fram/bak
Springsteg

KNÄLYFT
Främre
Bakre
Kombinationer

GRUNDSPARKAR
Framspark

GRUNDSLAG
Rakt slag

GRUNDBLOCKERINGAR
Låg blockering
Hög blockering

SPADSPARKAR
Rundspark – bakre
Rundspark – främre
Rundspark – bakre hög
Halvmånespark – bakre hög

SPARRING
Positionssparring
Växelsparring

TERMINOLOGI
Charyot – Givakt
Kyongne – Buga
Junbi – Färdig
Shijak – Börja
Guman – Sluta

Ditgi – Steg
Seogi – Ställning
Chagi – Spark
Jierugi – Slag

Makgi – Blockering
Ap-chagi – Framspark
Dollyeo-chagi – Rundspark
Kolchyo-chagi – Halvmånespark

Dan – Instruktörsgrad (1-9)
Gup – Elevgrad (10-1)

Taekwondo – Foten och handens väg

8gup

STEG
Stötsteg
Halksteg
Springsteg + steg fram
Springsteg + omvänt steg
Omvänt steg + steg fram
Steg fram + omvänt steg

KNÄLYFT
Kombinationer i rörelse

GRUNDSPARKAR
Rundspark

GRUNDSLAG
Krokslag

SPADSPARKAR
Rundspark – springsteg främre
Rundspark – finta främre, sparka bakre
Rundspark – snurr bakom ryggen
Rundspark – dubbel
Rundspark – hög, främre

MITTSSPARKAR
Sidspark – springsteg + främre

SPARRING
Växelsparring – dubbelsparkar

KROSS
Framspark

TERMINOLOGI
Arae – Underdel, underliv
Eolgul – Överdel, ansikte + hals
Momtong – Mittdel, torso

Yeop-chagi – Sidspark
Pit-chagi – Snedspark
Dollyeo-jierugi – Krokslag

Gihap – Skrik
Dobok – Taekwondo-dräkt
Dojang – Träningslokal

Kwan-jang-nim – Huvudinstruktör
Kya-sa-nim – Assistensinstruktör
Sabom-nim – Instruktör

7gup

GRUNDSPARKAR
Sidspark

GRUNDSLAG
Uppercutslag

SPADSPARKAR
Rundspark – hög, finta främre, sparka bakre
Rundspark – hög, snurr bakom ryggen
Rundspark – saxande

MITTSSPARKAR
Bakspark

MÖNSTER
Taeguk Il-jang

SPARRING
Sportsparring – semikontakt

KROSS
Rundspark

TERMINOLOGI
Chi-jierugi – Uppercutslag
Dwi-chagi – Bakspark

Ap-seogi – Framställning
Ap-kubi-seogi – Lång framställning
Momtong-jierugi – Mittenslag
Arae-makgi – Låg blockering
Momtong-an-makgi – Mittenblockering utifrån
Eolgul-makgi – Hög blockering

Poomsae – Mönster
Gyarogi – Kamp, sparring

6gup

GRUNDSPARKAR
Krokspark
Motsatsrundspark
Baksidspark

GRUNDSLAG
Svingslag

MITTSSPARKAR
Bakspark – hoppande

SPARRING
Spadsparring – sparkar
Mittssparring – slag

MÖNSTER
Taeguk Ii-jang

KROSS
Sidspark

TERMINOLOGI
Huryeo-chagi – Krokspark
Bandae-dollyeo-chagi – Motsatsrundspark
Dora-yeop-chagi – Baksidspark

Pandal-jierugi – Svingslag

Mureup-ao-chigi – Framåtknä
Mureup-chi-chigi – Uppåtknä
Mureup-dollyeo-chigi – Rundknä

Eolgul-jierugi – Högt slag

An – Utifrån och inåt
Bakkat – Inifrån och utåt

5gup

GRUNDSPARKAR
Framspark + rundspark

GRUNDSLAG
Armbågskrok

SPADSPARKAR
Krokspark – bakre
Motsatsrundspark

MÖNSTER
Taeguk Sam-jang

SPARRING
Stor mittssparring – sparkar

KROSS
Rakt slag Baksidspark

TERMINOLOGI
Chico-chagi – Piskspark
Naeryo-chagi – Yxspark
Dollyeo-chigi – Armbågskrok

Dwi-kubi-seogi – Bakställning
Sonnal – Knivhand
Chigi – Stöt
Sonnal-mok-chigi – Knivhandsslag
Sonnal-bakkat-makki – Knivhandsblockering utåt

Hana – 1
Dul – 2
Set – 3
Net – 4
Dasot – 5
Yeosot – 6
Ilgup – 7
Yeodol – 8
Ahop – 9
Yeol – 10

4gup

GRUNDSPARKAR
Rundspark + sidspark

GRUNDSLAG
Armbågsuppercut

SPADSPARKAR
Piskspark – bakre
Yxspark – bakre

MITTSSPARKAR
Rundspark, bakspark – samma ben, kontring

MÖNSTER
Taeguk Saa-jang

SPARRING
Sportsparring

KROSS
Framspark + rundpark
Motsatsrundspark

UPPSATS/TAL
Vad betyder taekwondo för dig?
Minst 1 A4-sida / 2 minuter

TERMINOLOGI
Chi-chigi – Armbågsuppercut

Pyon-sonkut-chirugi – Fingertoppsstöt
Dung-jumeok-ap-chigi – Bakhandsframslag
Goduro-makki – Stödblockering
Jebipum-sonnal-mok-chigi – Hög knivhandsblockering + knivhandsslag
Momtong-bakkat-makki – Mittenblockering utåt

3gup

GRUNDSPARKAR
Framspark + rundspark + sidspark

MITTSSPARKAR
Bakspark – finta bakre, vänd
Bakspark – finta främre, vänd
Motsatsrundspark – finta bakre, vänd
Motsatsrundspark – finta främre vänd

MÖNSTER
Taeguk Oh-jang

KROSS
Rundspark + sidspark
Hoppande framspark, över huvudet

TERMINOLOGI
Oreun-seogi – Sidställning, höger
Wen-seogi – Sidställning, vänster
Dwi-kkoa-seogi – Bakre korsställning
Me-jumeok-chigi – Hammarslag
Pyojok – Måltavla

2gup

GRUNDSPARKAR
Framspark + rundspark + krokspark + sidspark

MÖNSTER
Taeguk Yuk-jang

KROSS
Armbåge
Hoppande rundspark, över huvudet

TERMINOLOGI

Sonbadak – Handflata
Eolgul-bakkat-makki – Hög blockering utåt
Sonbadak-an-makki – Handflateblockering inåt

1gup

MÖNSTER
Taeguk Chil-jang

SPARRING
Traditionell enstegssparring

KROSS
Hoppande sidspark, över 1 person
Egen kombination, 4 tekniker

TERMINOLOGI
Beom-seogi – Tigerställning
Juchum-seogi – Sitt-/ryttarställning
Moa-seogi – Stängd ställning (givakt)
Bo-jumeok – Täckt näve
Kawi-makki – Saxblockering
Hecho-makki – Kilblockering
Jeocheo-jierugi – Grävslag

1dan

MÖNSTER
Taeguk Pal-jang

KROSS
Fingertoppsstöt
Hoppande framspark, egen maxhöjd
Hoppande sidpark, över 2 personer

UPPSATS/TAL
Valfritt ämne
Minst 1 A4-sida / 2 minuter

TERMINOLOGI
Wesantul-makki – Enkel bergsblockering

Guk-gi-kae – Mot flaggorna
Syy-a – Lediga
Kallyo – Avbryt

Poom – Barnsvartbältesgrad
Hogu – Kampväst