Fullständigt graderingskompendium
Ladda hem/skriv ut: Graderingskrav 9 gup - 1 dan
9gup

STEG
Sidbyte
Omvänt sidbyte
Skip
Steg fram/bak
Omvänt steg fram/bak
Springsteg

KNÄLYFT
Främre
Bakre
Kombinationer

GRUNDSPARKAR
Framspark

GRUNDSLAG
Rakt slag

GRUNDBLOCKERINGAR
Låg blockering
Hög blockering

SPADSPARKAR
Rundspark – bakre
Rundspark – främre
Rundspark – bakre hög
Halvmånespark – bakre hög

SPARRING
Positionssparring
Växelsparring

TERMINOLOGI
Charyot – Givakt
Kyongne – Buga
Junbi – Färdig
Shijak – Börja
Guman – Sluta

Ditgi – Steg
Seogi – Ställning
Chagi – Spark
Jierugi – Slag

Makgi – Blockering
Ap-chagi – Framspark
Dollyeo-chagi – Rundspark
Kolchyo-chagi – Halvmånespark

Dan – Instruktörsgrad (1-9)
Gup – Elevgrad (10-1)

Taekwondo – Foten och handens väg

8gup

STEG
Stötsteg
Halksteg
Springsteg + steg fram
Springsteg + omvänt steg
Omvänt steg + steg fram
Steg fram + omvänt steg

KNÄLYFT
Kombinationer i rörelse

GRUNDSPARKAR
Rundspark

GRUNDSLAG
Krokslag

SPADSPARKAR
Rundspark – springsteg främre
Rundspark – finta främre, sparka bakre
Rundspark – snurr bakom ryggen
Rundspark – dubbel
Rundspark – hög, främre

MITTSSPARKAR
Sidspark – springsteg + främre

SPARRING
Växelsparring – dubbelsparkar

KROSS
Framspark

TERMINOLOGI
Arae – Underdel, underliv
Eolgul – Överdel, ansikte + hals
Momtong – Mittdel, torso

Yeop-chagi – Sidspark
Pit-chagi – Snedspark
Dollyeo-jierugi – Krokslag

Gihap – Skrik
Dobok – Taekwondo-dräkt
Dojang – Träningslokal

Kwan-jang-nim – Huvudinstruktör
Kya-sa-nim – Assistensinstruktör
Sabom-nim – Instruktör

7gup

GRUNDSPARKAR
Sidspark

GRUNDSLAG
Uppercutslag

SPADSPARKAR
Rundspark – hög, finta främre, sparka bakre
Rundspark – hög, snurr bakom ryggen
Rundspark – saxande

MITTSSPARKAR
Bakspark

MÖNSTER
Taeguk Il-jang

SPARRING
Sportsparring – semikontakt

KROSS
Rundspark

TERMINOLOGI
Chi-jierugi – Uppercutslag
Dwi-chagi – Bakspark

Ap-seogi – Framställning
Ap-kubi-seogi – Lång framställning
Momtong-jierugi – Mittenslag
Arae-makgi – Låg blockering
Momtong-an-makgi – Mittenblockering utifrån
Eolgul-makgi – Hög blockering

Poomsae – Mönster
Gyarogi – Kamp, sparring

6gup

GRUNDSPARKAR
Krokspark
Motsatsrundspark
Baksidspark

GRUNDSLAG
Svingslag

MITTSSPARKAR
Bakspark – hoppande

SPARRING
Spadsparring – sparkar
Mittssparring – slag

MÖNSTER
Taeguk Ii-jang

KROSS
Sidspark

TERMINOLOGI
Huryeo-chagi – Krokspark
Bandae-dollyeo-chagi – Motsatsrundspark
Dora-yeop-chagi – Baksidspark

Pandal-jierugi – Svingslag

Mureup-ao-chigi – Framåtknä
Mureup-chi-chigi – Uppåtknä
Mureup-dollyeo-chigi – Rundknä

Eolgul-jierugi – Högt slag

An – Utifrån och inåt
Bakkat – Inifrån och utåt

5gup

GRUNDSPARKAR
Framspark + rundspark

GRUNDSLAG
Armbågskrok

SPADSPARKAR
Krokspark – bakre
Motsatsrundspark

MÖNSTER
Taeguk Sam-jang

SPARRING
Stor mittssparring – sparkar

KROSS
Rakt slag Baksidspark

TERMINOLOGI
Chico-chagi – Piskspark
Naeryo-chagi – Yxspark
Dollyeo-chigi – Armbågskrok

Dwi-kubi-seogi – Bakställning
Sonnal – Knivhand
Chigi – Stöt
Sonnal-mok-chigi – Knivhandsslag
Sonnal-bakkat-makki – Knivhandsblockering utåt

Hana – 1
Dul – 2
Set – 3
Net – 4
Dasot – 5
Yeosot – 6
Ilgup – 7
Yeodol – 8
Ahop – 9
Yeol – 10

4gup

GRUNDSPARKAR
Rundspark + sidspark

GRUNDSLAG
Armbågsuppercut

SPADSPARKAR
Piskspark – bakre
Yxspark – bakre

MITTSSPARKAR
Rundspark, bakspark – samma ben, kontring

MÖNSTER
Taeguk Saa-jang

SPARRING
Sportsparring

KROSS
Framspark + rundpark
Motsatsrundspark

UPPSATS/TAL
Vad betyder taekwondo för dig?
Minst 1 A4-sida / 2 minuter

TERMINOLOGI
Chi-chigi – Armbågsuppercut

Pyon-sonkut-chirugi – Fingertoppsstöt
Dung-jumeok-ap-chigi – Bakhandsframslag
Goduro-makki – Stödblockering
Jebipum-sonnal-mok-chigi – Hög knivhandsblockering + knivhandsslag
Momtong-bakkat-makki – Mittenblockering utåt

3gup

GRUNDSPARKAR
Framspark + rundspark + sidspark

MITTSSPARKAR
Bakspark – finta bakre, vänd
Bakspark – finta främre, vänd
Motsatsrundspark – finta bakre, vänd
Motsatsrundspark – finta främre vänd

MÖNSTER
Taeguk Oh-jang

KROSS
Rundspark + sidspark
Hoppande framspark, över huvudet

TERMINOLOGI
Oreun-seogi – Sidställning, höger
Wen-seogi – Sidställning, vänster
Dwi-kkoa-seogi – Bakre korsställning
Me-jumeok-chigi – Hammarslag
Pyojok – Måltavla

2gup

GRUNDSPARKAR
Framspark + rundspark + krokspark + sidspark

MÖNSTER
Taeguk Yuk-jang

KROSS
Armbåge
Hoppande rundspark, över huvudet

TERMINOLOGI

Sonbadak – Handflata
Eolgul-bakkat-makki – Hög blockering utåt
Sonbadak-an-makki – Handflateblockering inåt

1gup

MÖNSTER
Taeguk Chil-jang

SPARRING
Traditionell enstegssparring

KROSS
Hoppande sidspark, över 1 person
Egen kombination, 4 tekniker

TERMINOLOGI
Beom-seogi – Tigerställning
Juchum-seogi – Sitt-/ryttarställning
Moa-seogi – Stängd ställning (givakt)
Bo-jumeok – Täckt näve
Kawi-makki – Saxblockering
Hecho-makki – Kilblockering
Jeocheo-jierugi – Grävslag

1dan

MÖNSTER
Taeguk Pal-jang

KROSS
Fingertoppsstöt
Hoppande framspark, egen maxhöjd
Hoppande sidpark, över 2 personer

UPPSATS/TAL
Valfritt ämne
Minst 1 A4-sida / 2 minuter

TERMINOLOGI
Wesantul-makki – Enkel bergsblockering

Guk-gi-kae – Mot flaggorna
Syy-a – Lediga
Kallyo – Avbryt

Poom – Barnsvartbältesgrad
Hogu – Kampväst